MTASA TÜRK
Türkiye'nin En Güncel MTA Platformu


[YARDIM]48.Satırda hata var

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi By.Secret

  • Kendi Halinde Bir Coder :)
  • Acemi Üye
  • *
    • İleti: 136
  • C#
: 15 Nisan 2019, 17:40:04
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
Kod
genelGuiTablo = {}

--guiCreateWindow
wtablo = {}
--guiCreateButton
btablo = {}

font1 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",12)
font2 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",13)

function resimOlustur(isim,a)
if fileExists(isim.."png") then return isim.."png" end
local texture = dxCreateTexture(1,1)
local pixels = dxGetTexturePixels(texture)
local r,g,b,a = 255,255,255,a or 255
dxSetPixelColor(pixels,0,0,r,g,b,a)
dxSetTexturePixels(texture, pixels)
local pxl = dxConvertPixels(dxGetTexturePixels(texture),"png")
local nImg = fileCreate(isim..".png")
fileWrite(nImg,pxl)
fileClose(nImg)
return isim..".png"
end

function renkVer(resim,hex)
guiSetProperty(resim,"ImageColours","tl:FF"..hex.." tr:FF"..hex.." bl:FF"..hex.." br:FF"..hex)
end

_guiCreateWindow = guiCreateWindow
function guiCreateWindow(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2,renk3,renk4)
wsayi = #wtablo +1

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
renk1 =  "000000" -- window renk üst taraf
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "000000" -- window renk alt taraf
end
if not renk3 or string.len(renk3) > 6 then
renk3 = "202225" -- baslik renk
end
if not renk4 or string.len(renk4) > 6 then
renk4 = "1883D7"  -- window kenar çizgi
end

if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end

if not wtablo[wsayi] then wtablo[wsayi] = {} end
--arkaResim
wtablo[wsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(wtablo[wsayi].resim,renk1)
guiSetProperty(wtablo[wsayi].resim,"ImageColours","tl:FF"..renk1.." tr:FF"..renk1.." bl:FF"..renk2.." br:FF"..renk2.."")
--baslıkArka
wtablo[wsayi].basarka = guiCreateStaticImage(0,0,g,20, resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
renkVer(wtablo[wsayi].basarka,renk3)
--kenarlar
wtablo[wsayi].kenarlar = {
ordaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
}

for i,v in pairs(wtablo[wsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk4)
guiSetProperty(v, "AlwaysOnTop", "True")
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--baslıkLabel
wtablo[wsayi].label = guiCreateLabel((g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0,(string.len(yazi)*8),20, yazi, false, wtablo[wsayi].basarka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].label, font1)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
--kapatArka
wtablo[wsayi].kapatArka = guiCreateStaticImage(g-25,1,25,20,resimOlustur("test"),false,wtablo[wsayi].basarka)
renkVer(wtablo[wsayi].kapatArka,"E81123")
guiSetAlpha(wtablo[wsayi].kapatArka, 0.5)
--kapatLabel
wtablo[wsayi].kapat = guiCreateLabel(0,-2,25,20, "X", false, wtablo[wsayi].kapatArka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].kapat, "default-bold-small")
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")

return wtablo[wsayi].resim
end

_guiCreateButton = guiCreateButton
function guiCreateButton(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2)
bsayi = #btablo +1
if not btablo[bsayi] then btablo[bsayi] = {} end

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
--renk = math.random(999999)
renk1 = "131314" -- genel buton rengi
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "FFFFFF" -- buton kenar rengi
end
--arkaResim
if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end
btablo[bsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(btablo[bsayi].resim,renk1)
--kenarlar
btablo[bsayi].kenarlar = {
ortaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim)
}

for i,v in pairs(btablo[bsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk2)
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--label
btablo[bsayi].label = guiCreateLabel(0,0,g,u,yazi,relative,btablo[bsayi].resim)
guiLabelSetHorizontalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiSetFont(btablo[bsayi].label, font1)

genelGuiTablo[btablo[bsayi].label] = btablo[bsayi].kenarlar
return btablo[bsayi].label
end

--edit,gridlst,buton,memo mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 1)
end
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
end
end
end)

--pencere mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 1)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 0.5)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetVisible(v.resim, false)
showCursor(false)
end
end
end)

function butonmu(label)
for i,v in pairs(btablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function penceremi(resim)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.resim == resim then
return i
end
end
return false
end

function basliklabelmi(label)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function baslikmi(element)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.basarka == element or wtablo[basliklabelmi(element)] and  v.label == element then
return i
end
end
return false
end


--basinca olan ufalma
basili = {}
addEventHandler("onClientGUIMouseDown", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if basili[source] then return end
basili[source] = true
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x+2,y+2, false)
guiSetSize(source, g-4,u-4, false)
end
end)

addEventHandler("onClientGUIMouseUp", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if not basili[source] then 
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
end
if not basili[source] then return end
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
else
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end
end)

function basiliBirak()
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end

addEventHandler("onClientClick", root, function(button, durum, _, _, _, _, _, tiklanan)
if durum == "up" then
if tiklanan then
local element = getElementType(tiklanan)
if not string.find(element, "gui-") then
basiliBirak()
end
else
basiliBirak()
end
end
end)

--panel taşıma
addEventHandler( "onClientGUIMouseDown", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
local source = wtablo[baslikmi(source)].resim
clickedElement = source
local elementPos = { guiGetPosition( source, false ) }
offsetPos = { x - elementPos[ 1 ], y - elementPos[ 2 ] };
end
end)

addEventHandler( "onClientGUIMouseUp", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
clickedElement = nil
end
end)

addEventHandler( "onClientCursorMove", getRootElement( ),function ( _, _, x, y )
if clickedElement then
guiSetPosition( clickedElement, x - offsetPos[ 1 ], y - offsetPos[ 2 ], false )
end
end)


--diğer funclar
_guiGetPosition = guiGetPosition
function guiGetPosition(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local x,y = _guiGetPosition(btablo[sira].resim, relative)
return x,y
else
local x,y = _guiGetPosition(element, relative)
return x,y
end
end

_guiSetPosition = guiSetPosition
function guiSetPosition(element,x,y,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetPosition(btablo[sira].resim, x,y, relative)
else
_guiSetPosition(element,x,y,relative)
end
end

_guiGetSize = guiGetSize
function guiGetSize(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local g,u = _guiGetSize(btablo[sira].resim, relative)
return g,u
else
local g,u = _guiGetSize(element, relative)
return g,u
end
end

_guiSetSize = guiSetSize
function guiSetSize(element,g,u,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetSize(btablo[sira].resim, g,u, false)
_guiSetSize(btablo[sira].label, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
elseif penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
_guiSetSize(wtablo[sira].resim, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
--baslik
_guiSetSize(wtablo[sira].basarka, g,20, false)
--kapat
_guiSetPosition(wtablo[sira].kapatArka, g-25,1, false)
--label
local yazi = guiGetText(wtablo[sira].label)
_guiSetPosition(wtablo[sira].label, (g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].label,(string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
end
end

_guiSetText = guiSetText
function guiSetText(element, yazi)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local g,u = guiGetSize(wtablo[sira].resim,false)
guiSetPosition(wtablo[sira].label,(g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
guiSetSize(wtablo[sira].label, (string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
_guiSetText(wtablo[sira].label, yazi)
else
_guiSetText(element, yazi)
end
end

_guiGetText = guiGetText
function guiGetText(element)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local yazi = _guiGetText(wtablo[sira].label)
return yazi
else
local yazi = _guiGetText(element)
return yazi
end
end

_guiSetEnabled = guiSetEnabled
function guiSetEnabled(element, bool)
if butonmu(element) then
if bool == false then
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,0.5)
_guiSetEnabled(element, bool)
else
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,1)
_guiSetEnabled(element, bool)
end
else
_guiSetEnabled(element, bool)
end
end

_guiSetVisible = guiSetVisible
function guiSetVisible(element, bool)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetVisible(btablo[sira].resim, bool)
else
_guiSetVisible(element, bool)
end
end

_destroyElement = destroyElement
function destroyElement(element)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_destroyElement(btablo[sira].resim)
btablo[sira] = nil
else
_destroyElement(element)
end
end

_guiWindowSetSizable = guiWindowSetSizable
function guiWindowSetSizable(element, bool)
if getElementType(element) ~= "gui-window" then
return false
else
_guiWindowSetSizable(element, bool)
end
end
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2019, 23:15:37 Gönderen: By.Secret »
 


MTASA TÜRK

[YARDIM]48.Satırda hata var
« : 15 Nisan 2019, 17:40:04 »