MTASA TÜRK
Türkiye'nin En Güncel MTA Platformu


[YARDIM] Panelleri Resimdeki Gibi Nasıl Yaparım

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı xSancak

 • Bilgin Üye
 • *
  • İleti: 210
 • Biz Burdayız JÖH & PÖH
Bir çok panel var elimde ama hepsi sade göze hoş gelmiyor panelleri bu panel gibi nasl güzelleştirebilirim ? resim alıntıdır
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2019, 08:10:30 Gönderen: Narkoz »
Vatan Ne Türkiyedir Türklere Türkistan
Vatan Büyük Ve Müebbet Bir Ülkedir Turan....
 


MTASA TÜRK

[YARDIM] Panelleri Resimdeki Gibi Nasıl Yaparım
« : 13 Mart 2019, 18:36:14 »

Çevrimdışı Ky

 • Bilgin Üye
 • *
  • İleti: 225
Şimdi şöle anlatıyım kardeşim lib.lua Dosyasını at meta.xml içine yaz hangi script için yapıcaksan bu kadar
O resimdeki Scriptide ben paylaşmıştım.
Lib.lua
Kod
genelGuiTablo = {}

--guiCreateWindow
wtablo = {}
--guiCreateButton
btablo = {}

font1 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",12)
font2 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",13)

function resimOlustur(isim,a)
if fileExists(isim.."png") then return isim.."png" end
local texture = dxCreateTexture(1,1)
local pixels = dxGetTexturePixels(texture)
local r,g,b,a = 255,255,255,a or 255
dxSetPixelColor(pixels,0,0,r,g,b,a)
dxSetTexturePixels(texture, pixels)
local pxl = dxConvertPixels(dxGetTexturePixels(texture),"png")
local nImg = fileCreate(isim..".png")
fileWrite(nImg,pxl)
fileClose(nImg)
return isim..".png"
end

function renkVer(resim,hex)
guiSetProperty(resim,"ImageColours","tl:FF"..hex.." tr:FF"..hex.." bl:FF"..hex.." br:FF"..hex)
end

_guiCreateWindow = guiCreateWindow
function guiCreateWindow(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2,renk3,renk4)
wsayi = #wtablo +1

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
renk1 =  "000000" -- window renk üst taraf
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "000000" -- window renk alt taraf
end
if not renk3 or string.len(renk3) > 6 then
renk3 = "000000" -- baslik renk
end
if not renk4 or string.len(renk4) > 6 then
renk4 = "1883D7"  -- window kenar çizgi
end

if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end

if not wtablo[wsayi] then wtablo[wsayi] = {} end
--arkaResim
wtablo[wsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(wtablo[wsayi].resim,renk1)
guiSetProperty(wtablo[wsayi].resim,"ImageColours","tl:FF"..renk1.." tr:FF"..renk1.." bl:FF"..renk2.." br:FF"..renk2.."")
--baslıkArka
wtablo[wsayi].basarka = guiCreateStaticImage(0,0,g,20, resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
renkVer(wtablo[wsayi].basarka,renk3)
--kenarlar
wtablo[wsayi].kenarlar = {
ordaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
}

for i,v in pairs(wtablo[wsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk4)
guiSetProperty(v, "AlwaysOnTop", "True")
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--baslıkLabel
wtablo[wsayi].label = guiCreateLabel((g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0,(string.len(yazi)*8),20, yazi, false, wtablo[wsayi].basarka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].label, font1)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
--kapatArka
wtablo[wsayi].kapatArka = guiCreateStaticImage(g-25,1,25,20,resimOlustur("test"),false,wtablo[wsayi].basarka)
renkVer(wtablo[wsayi].kapatArka,"E81123")
guiSetAlpha(wtablo[wsayi].kapatArka, 0.5)
--kapatLabel
wtablo[wsayi].kapat = guiCreateLabel(0,-2,25,20, "X", false, wtablo[wsayi].kapatArka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].kapat, "default-bold-small")
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")

return wtablo[wsayi].resim
end

_guiCreateButton = guiCreateButton
function guiCreateButton(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2)
bsayi = #btablo +1
if not btablo[bsayi] then btablo[bsayi] = {} end

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
--renk = math.random(999999)
renk1 = "003333" -- genel buton rengi
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "FFFFFF" -- buton kenar rengi
end
--arkaResim
if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end
btablo[bsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(btablo[bsayi].resim,renk1)
--kenarlar
btablo[bsayi].kenarlar = {
ortaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim)
}

for i,v in pairs(btablo[bsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk2)
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--label
btablo[bsayi].label = guiCreateLabel(0,0,g,u,yazi,relative,btablo[bsayi].resim)
guiLabelSetHorizontalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiSetFont(btablo[bsayi].label, font1)

genelGuiTablo[btablo[bsayi].label] = btablo[bsayi].kenarlar
return btablo[bsayi].label
end

--edit,gridlst,buton,memo mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 1)
end
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
end
end
end)

--pencere mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 1)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 0.5)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetVisible(v.resim, false)
showCursor(false)
end
end
end)

function butonmu(label)
for i,v in pairs(btablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function penceremi(resim)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.resim == resim then
return i
end
end
return false
end

function basliklabelmi(label)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function baslikmi(element)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.basarka == element or wtablo[basliklabelmi(element)] and  v.label == element then
return i
end
end
return false
end


--basinca olan ufalma
basili = {}
addEventHandler("onClientGUIMouseDown", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if basili[source] then return end
basili[source] = true
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x+2,y+2, false)
guiSetSize(source, g-4,u-4, false)
end
end)

addEventHandler("onClientGUIMouseUp", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if not basili[source] then 
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
end
if not basili[source] then return end
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
else
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end
end)

function basiliBirak()
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end

addEventHandler("onClientClick", root, function(button, durum, _, _, _, _, _, tiklanan)
if durum == "up" then
if tiklanan then
local element = getElementType(tiklanan)
if not string.find(element, "gui-") then
basiliBirak()
end
else
basiliBirak()
end
end
end)

--panel taşıma
addEventHandler( "onClientGUIMouseDown", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
local source = wtablo[baslikmi(source)].resim
clickedElement = source
local elementPos = { guiGetPosition( source, false ) }
offsetPos = { x - elementPos[ 1 ], y - elementPos[ 2 ] };
end
end)

addEventHandler( "onClientGUIMouseUp", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
clickedElement = nil
end
end)

addEventHandler( "onClientCursorMove", getRootElement( ),function ( _, _, x, y )
if clickedElement then
guiSetPosition( clickedElement, x - offsetPos[ 1 ], y - offsetPos[ 2 ], false )
end
end)


--diğer funclar
_guiGetPosition = guiGetPosition
function guiGetPosition(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local x,y = _guiGetPosition(btablo[sira].resim, relative)
return x,y
else
local x,y = _guiGetPosition(element, relative)
return x,y
end
end

_guiSetPosition = guiSetPosition
function guiSetPosition(element,x,y,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetPosition(btablo[sira].resim, x,y, relative)
else
_guiSetPosition(element,x,y,relative)
end
end

_guiGetSize = guiGetSize
function guiGetSize(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local g,u = _guiGetSize(btablo[sira].resim, relative)
return g,u
else
local g,u = _guiGetSize(element, relative)
return g,u
end
end

_guiSetSize = guiSetSize
function guiSetSize(element,g,u,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetSize(btablo[sira].resim, g,u, false)
_guiSetSize(btablo[sira].label, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
elseif penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
_guiSetSize(wtablo[sira].resim, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
--baslik
_guiSetSize(wtablo[sira].basarka, g,20, false)
--kapat
_guiSetPosition(wtablo[sira].kapatArka, g-25,1, false)
--label
local yazi = guiGetText(wtablo[sira].label)
_guiSetPosition(wtablo[sira].label, (g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].label,(string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
end
end

_guiSetText = guiSetText
function guiSetText(element, yazi)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local g,u = guiGetSize(wtablo[sira].resim,false)
guiSetPosition(wtablo[sira].label,(g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
guiSetSize(wtablo[sira].label, (string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
_guiSetText(wtablo[sira].label, yazi)
else
_guiSetText(element, yazi)
end
end

_guiGetText = guiGetText
function guiGetText(element)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local yazi = _guiGetText(wtablo[sira].label)
return yazi
else
local yazi = _guiGetText(element)
return yazi
end
end

_guiSetEnabled = guiSetEnabled
function guiSetEnabled(element, bool)
if butonmu(element) then
if bool == false then
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,0.5)
_guiSetEnabled(element, bool)
else
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,1)
_guiSetEnabled(element, bool)
end
else
_guiSetEnabled(element, bool)
end
end

_guiSetVisible = guiSetVisible
function guiSetVisible(element, bool)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetVisible(btablo[sira].resim, bool)
else
_guiSetVisible(element, bool)
end
end

_destroyElement = destroyElement
function destroyElement(element)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_destroyElement(btablo[sira].resim)
btablo[sira] = nil
else
_destroyElement(element)
end
end

_guiWindowSetSizable = guiWindowSetSizable
function guiWindowSetSizable(element, bool)
if getElementType(element) ~= "gui-window" then
return false
else
_guiWindowSetSizable(element, bool)
end
end
 


Çevrimdışı xSancak

 • Bilgin Üye
 • *
  • İleti: 210
 • Biz Burdayız JÖH & PÖH
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
Şimdi şöle anlatıyım kardeşim lib.lua Dosyasını at meta.xml içine yaz hangi script için yapıcaksan bu kadar
O resimdeki Scriptide ben paylaşmıştım.
Lib.lua
Kod
genelGuiTablo = {}

--guiCreateWindow
wtablo = {}
--guiCreateButton
btablo = {}

font1 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",12)
font2 = guiCreateFont("dosyalar/Font1.ttf",13)

function resimOlustur(isim,a)
if fileExists(isim.."png") then return isim.."png" end
local texture = dxCreateTexture(1,1)
local pixels = dxGetTexturePixels(texture)
local r,g,b,a = 255,255,255,a or 255
dxSetPixelColor(pixels,0,0,r,g,b,a)
dxSetTexturePixels(texture, pixels)
local pxl = dxConvertPixels(dxGetTexturePixels(texture),"png")
local nImg = fileCreate(isim..".png")
fileWrite(nImg,pxl)
fileClose(nImg)
return isim..".png"
end

function renkVer(resim,hex)
guiSetProperty(resim,"ImageColours","tl:FF"..hex.." tr:FF"..hex.." bl:FF"..hex.." br:FF"..hex)
end

_guiCreateWindow = guiCreateWindow
function guiCreateWindow(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2,renk3,renk4)
wsayi = #wtablo +1

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
renk1 =  "000000" -- window renk üst taraf
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "000000" -- window renk alt taraf
end
if not renk3 or string.len(renk3) > 6 then
renk3 = "000000" -- baslik renk
end
if not renk4 or string.len(renk4) > 6 then
renk4 = "1883D7"  -- window kenar çizgi
end

if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end

if not wtablo[wsayi] then wtablo[wsayi] = {} end
--arkaResim
wtablo[wsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(wtablo[wsayi].resim,renk1)
guiSetProperty(wtablo[wsayi].resim,"ImageColours","tl:FF"..renk1.." tr:FF"..renk1.." bl:FF"..renk2.." br:FF"..renk2.."")
--baslıkArka
wtablo[wsayi].basarka = guiCreateStaticImage(0,0,g,20, resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
renkVer(wtablo[wsayi].basarka,renk3)
--kenarlar
wtablo[wsayi].kenarlar = {
ordaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), false, wtablo[wsayi].resim)
}

for i,v in pairs(wtablo[wsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk4)
guiSetProperty(v, "AlwaysOnTop", "True")
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--baslıkLabel
wtablo[wsayi].label = guiCreateLabel((g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0,(string.len(yazi)*8),20, yazi, false, wtablo[wsayi].basarka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].label, font1)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].label, "center")
--kapatArka
wtablo[wsayi].kapatArka = guiCreateStaticImage(g-25,1,25,20,resimOlustur("test"),false,wtablo[wsayi].basarka)
renkVer(wtablo[wsayi].kapatArka,"E81123")
guiSetAlpha(wtablo[wsayi].kapatArka, 0.5)
--kapatLabel
wtablo[wsayi].kapat = guiCreateLabel(0,-2,25,20, "X", false, wtablo[wsayi].kapatArka)
guiSetFont(wtablo[wsayi].kapat, "default-bold-small")
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[wsayi].kapat, "center")

return wtablo[wsayi].resim
end

_guiCreateButton = guiCreateButton
function guiCreateButton(x,y,g,u,yazi,relative,parent,renk1,renk2)
bsayi = #btablo +1
if not btablo[bsayi] then btablo[bsayi] = {} end

if not renk1 or string.len(renk1) > 6 then
--renk = math.random(999999)
renk1 = "003333" -- genel buton rengi
end
if not renk2 or string.len(renk2) > 6 then
renk2 = "FFFFFF" -- buton kenar rengi
end
--arkaResim
if relative  then
px,pu = guiGetSize(parent,false)
x,y,g,u = x*px,y*pu,g*px,u*pu
relative = false
end
btablo[bsayi].resim = guiCreateStaticImage(x,y,g,u,resimOlustur("test"),relative,parent)
renkVer(btablo[bsayi].resim,renk1)
--kenarlar
btablo[bsayi].kenarlar = {
ortaUst = guiCreateStaticImage(0,0,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
ortaAlt = guiCreateStaticImage(0,u-1,g,1,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sol = guiCreateStaticImage(0,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim),
sag = guiCreateStaticImage(g-1,0,1,u,resimOlustur("test"), relative, btablo[bsayi].resim)
}

for i,v in pairs(btablo[bsayi].kenarlar) do
renkVer(v,renk2)
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
--label
btablo[bsayi].label = guiCreateLabel(0,0,g,u,yazi,relative,btablo[bsayi].resim)
guiLabelSetHorizontalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(btablo[bsayi].label, "center")
guiSetFont(btablo[bsayi].label, font1)

genelGuiTablo[btablo[bsayi].label] = btablo[bsayi].kenarlar
return btablo[bsayi].label
end

--edit,gridlst,buton,memo mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 1)
end
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(genelGuiTablo) do
if source == i then
for i,v in pairs(v) do
guiSetAlpha(v, 0.4)
end
end
end
end)

--pencere mouse
addEventHandler("onClientMouseEnter", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 1)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientMouseLeave", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetAlpha(v.kapatArka, 0.5)
break
end
end
end)

addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, function()
for i,v in pairs(wtablo) do
if source == v.kapat then
guiSetVisible(v.resim, false)
showCursor(false)
end
end
end)

function butonmu(label)
for i,v in pairs(btablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function penceremi(resim)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.resim == resim then
return i
end
end
return false
end

function basliklabelmi(label)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.label == label then
return i
end
end
return false
end

function baslikmi(element)
for i,v in pairs(wtablo) do
if v.basarka == element or wtablo[basliklabelmi(element)] and  v.label == element then
return i
end
end
return false
end


--basinca olan ufalma
basili = {}
addEventHandler("onClientGUIMouseDown", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if basili[source] then return end
basili[source] = true
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x+2,y+2, false)
guiSetSize(source, g-4,u-4, false)
end
end)

addEventHandler("onClientGUIMouseUp", resourceRoot, function()
if butonmu(source) then
if not basili[source] then 
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
end
if not basili[source] then return end
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
else
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end
end)

function basiliBirak()
for i,v in pairs(basili) do
if v == true then
source = i
break
end
end
if butonmu(source) then
basili[source] = nil
local g,u = guiGetSize(source, false)
local x,y = guiGetPosition(source, false)
guiSetPosition(source, x-2,y-2, false)
guiSetSize(source, g+4,u+4, false)
end
end

addEventHandler("onClientClick", root, function(button, durum, _, _, _, _, _, tiklanan)
if durum == "up" then
if tiklanan then
local element = getElementType(tiklanan)
if not string.find(element, "gui-") then
basiliBirak()
end
else
basiliBirak()
end
end
end)

--panel taşıma
addEventHandler( "onClientGUIMouseDown", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
local source = wtablo[baslikmi(source)].resim
clickedElement = source
local elementPos = { guiGetPosition( source, false ) }
offsetPos = { x - elementPos[ 1 ], y - elementPos[ 2 ] };
end
end)

addEventHandler( "onClientGUIMouseUp", resourceRoot,function ( btn, x, y )
if btn == "left" and baslikmi(source) then
clickedElement = nil
end
end)

addEventHandler( "onClientCursorMove", getRootElement( ),function ( _, _, x, y )
if clickedElement then
guiSetPosition( clickedElement, x - offsetPos[ 1 ], y - offsetPos[ 2 ], false )
end
end)


--diğer funclar
_guiGetPosition = guiGetPosition
function guiGetPosition(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local x,y = _guiGetPosition(btablo[sira].resim, relative)
return x,y
else
local x,y = _guiGetPosition(element, relative)
return x,y
end
end

_guiSetPosition = guiSetPosition
function guiSetPosition(element,x,y,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetPosition(btablo[sira].resim, x,y, relative)
else
_guiSetPosition(element,x,y,relative)
end
end

_guiGetSize = guiGetSize
function guiGetSize(element,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
local g,u = _guiGetSize(btablo[sira].resim, relative)
return g,u
else
local g,u = _guiGetSize(element, relative)
return g,u
end
end

_guiSetSize = guiSetSize
function guiSetSize(element,g,u,relative)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetSize(btablo[sira].resim, g,u, false)
_guiSetSize(btablo[sira].label, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(btablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
elseif penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
_guiSetSize(wtablo[sira].resim, g,u, false)
--sağ kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.sag, g-1, 0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.sag, 1,u, false)
--alt kenar çizgi
_guiSetPosition(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, 0, u-1, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].kenarlar.ortaAlt, g,1, false)
--baslik
_guiSetSize(wtablo[sira].basarka, g,20, false)
--kapat
_guiSetPosition(wtablo[sira].kapatArka, g-25,1, false)
--label
local yazi = guiGetText(wtablo[sira].label)
_guiSetPosition(wtablo[sira].label, (g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
_guiSetSize(wtablo[sira].label,(string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
end
end

_guiSetText = guiSetText
function guiSetText(element, yazi)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local g,u = guiGetSize(wtablo[sira].resim,false)
guiSetPosition(wtablo[sira].label,(g/2)-((string.len(yazi)*8)/2),0, false)
guiSetSize(wtablo[sira].label, (string.len(yazi)*8),20, false)
guiLabelSetHorizontalAlign(wtablo[sira].label, "center")
guiLabelSetVerticalAlign(wtablo[sira].label, "center")
_guiSetText(wtablo[sira].label, yazi)
else
_guiSetText(element, yazi)
end
end

_guiGetText = guiGetText
function guiGetText(element)
if penceremi(element) then
local sira = penceremi(element)
local yazi = _guiGetText(wtablo[sira].label)
return yazi
else
local yazi = _guiGetText(element)
return yazi
end
end

_guiSetEnabled = guiSetEnabled
function guiSetEnabled(element, bool)
if butonmu(element) then
if bool == false then
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,0.5)
_guiSetEnabled(element, bool)
else
guiSetAlpha(btablo[butonmu(element)].resim,1)
_guiSetEnabled(element, bool)
end
else
_guiSetEnabled(element, bool)
end
end

_guiSetVisible = guiSetVisible
function guiSetVisible(element, bool)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_guiSetVisible(btablo[sira].resim, bool)
else
_guiSetVisible(element, bool)
end
end

_destroyElement = destroyElement
function destroyElement(element)
if butonmu(element) then
local sira = butonmu(element)
_destroyElement(btablo[sira].resim)
btablo[sira] = nil
else
_destroyElement(element)
end
end

_guiWindowSetSizable = guiWindowSetSizable
function guiWindowSetSizable(element, bool)
if getElementType(element) ~= "gui-window" then
return false
else
_guiWindowSetSizable(element, bool)
end
end


Dediğini yaptım ama animasyonlar falan filan vs gözükmüyor resim bide bu panelin renklerini nerden düzenlerim kaçıncı satır ?
« Son Düzenleme: 14 Mart 2019, 18:42:25 Gönderen: xSancak »
Vatan Ne Türkiyedir Türklere Türkistan
Vatan Büyük Ve Müebbet Bir Ülkedir Turan....
 


Çevrimiçi STRONG

 • Bilgin Üye
 • *
  • İleti: 256
 • After Roleplay Developer/Geliştirici/Founder
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.

Dediğini yaptım ama animasyonlar falan filan vs gözükmüyor
meta'ya eklerken en üste ekle ben öyle yapotım olduydu.
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
 


Çevrimdışı xSancak

 • Bilgin Üye
 • *
  • İleti: 210
 • Biz Burdayız JÖH & PÖH
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
meta'ya eklerken en üste ekle ben öyle yapotım olduydu.

öyle yaptım böyle oldu

Mesaj Birleştirildi: 14 Mart 2019, 19:23:19
Yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm Konu Kilitlenebilir. Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.  Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın. Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
« Son Düzenleme: 14 Mart 2019, 19:23:19 Gönderen: xSancak »
Vatan Ne Türkiyedir Türklere Türkistan
Vatan Büyük Ve Müebbet Bir Ülkedir Turan....
 


Çevrimdışı MarkeloF

 • Moderatör
 • *
  • İleti: 751
 • Just do it.
Konu kilitlendi.
                                                 
 


MTASA TÜRK